fx_katty@mail.ru

Из КЗоТ об обеспечении спецодеждой.

Глава XII. Охорона Працi.
Стаття 163. Видача спецiального одягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту
.
На роботах iз шкiдливими та небезпечними умовами працi, а також роботах, повязаних iз забрудненням або здiйснюваних у несприятливих температурних умовах, працiвникам видаються безплатно за встановленими нормами спецiальний одяг, спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту. Власник або уповноважений ним орган зобовязаний органiзувати комплектування та утримання засобiв iндивiдуального захисту вiдповiдно до нормативних актiв про охорону працi.
Стаття 164. Компенсацiйнi виплати за невиданий спецiальний одяг i спецiальне взуття.
Видача замiсть спецiального одягу i спецiального взуття матерiалiв для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання не дозволяється.
Власник або уповноважений ним орган повинен компенсувати працiвниковi витрати на придбання спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачi цих засобiв порушено i працiвник був змушений придбати їх за власнi кошти. У разi дострокового зносу цих засобiв не з вини працiвника власник або уповноважений ним орган зобовязаний замiнити їх за свiй рахунок.